ÜLDTINGIMUSED

1. Tingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad ttellimistingimused (Tingimused) reguleerivad ostukeskkonna www.liliputi.ee (edaspidi Netipood) omaniku, Prambanan OÜ (Omanik) ning Netipoes tellimuse teinud isiku (Tellija) vahel Netipoest kauba ostmisel tekkivaid õigussuhteid.

1.2. Netipoe Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.3. Omanikul on õigus käesolevaid Tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse Netipoe kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Netipoes või muul, Tingimustes nimetatud ajal.

1.4. Kui tellimus on Netipoele edastatud enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Netipoe vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Netipoel on õigus müüdavate Kaupade hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

1.6. Juhul, kui olete lisanud Kauba ostukorvi, kuid ei ole veel tellimust Netipoele esitanud ja kui Kauba hind peaks pärast seda muutuma, tuleb Netipoele edastatud tellimuse korral tasuda Kauba eest hind, mis kehtib tellimuse esitamisel.

2. Hinnad ja tasu kättetoimetamise eest

2.1. Netipoes müüdavale Kaubale kehtib Kauba juures näidatud hind.

2.2. Kauba hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Kättetoimetamise tasu sisaldab käibemaksu 20%.

2.4. Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse Kauba hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.

2.5. Kauba hind ei sisalda tasu Kauba kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise tasu sõltub Teie valitud kättetoimetamise viisist:

Itella SmartPost pakiautomaat (2,89 EUR)
Tellimus jõuab valitud pakiautomaati 1-3 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest. Kui kaup on jõudnud pakiautomaati, saate SMS-i, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku turvakoodi. Sisestades koodi, uks avaneb ning saate paki kätte.
Toodet hoitakse Itella SmartPost pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Juhul kui Te ei lähe tootele selle aja jooksul järgi, saadetakse toode Prambanan OÜ-le tagasi.

Omniva pakiautomaat (2,99 EUR)
Tellimus jõuab valitud pakiautomaati 1-3 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest. Kui kaup on jõudnud pakiautomaati, saate SMS-i, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku turvakoodi. Sisestades koodi, uks avaneb ning saate paki kätte.
Toodet hoitakse Omniva pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Juhul kui Te ei lähe tootele selle aja jooksul järgi, saadetakse toode Prambanan OÜ-le tagasi.

Eesti Posti postkontor (3,79 EUR.)
Tellimuse saate postkontorist kätte keskmiselt 3 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest. Kui kaup on jõudnud postkontorisse, saadetakse Teile postkasti kiri infoga, millisest postkontorist tooted kätte saate. Kirja alusel saate paki kätte.
Paki hoiutähtaeg postiasutuses on viisteist kalendripäeva. Juhul kui Te ei lähe tootele selle aja jooksul järgi, saadetakse toode Prambanan OÜ-le tagasi.

Tulen ise järele
Toodetele saate järele tulla Prambanan OÜ kontorisse, Kudu 4a, Tallinn. Helista kindlasti ette! +372 569 70215

Shipping within Europe
We ship to all European countries based on agreement with you. The shipping cost varies depending on country. Please contact us by e-mail (liliputieesti@gmail.com) or phone (+372 569 70215) to determine the exact shipping cost.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorv luuakse hetkel, kui vajutate Kauba juures asuval nupul „Lisa korvi“. Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Teid Kaupa ostma. Ostukorvi sisu saate igal ajal kuni tellimuse kinnitamiseni muuta ning Kaupa lisada või eemaldada.

3.2. Tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete Netipoe tellimiskeskkonnas vormistatud tellimuse eest tasunud. Tellija saab Netipoelt tellimuse kinnituse ka e-posti aadressile, mille ta sisestas tellimust vormistades.

3.3. Pärast tellimuse kinnitamist edastatakse tellimus Netipoele täitmiseks ning kättetoimetamiseks vastavalt Teie valitud kättetoimetamise viisile.

3.4. Kättetoimetamiskoha andmete sisestamisel kontrollige esitatud andmed tähelepanelikult üle ja veenduge, et kõik nõutavad andmed on esitatud ja korrektsed. Teie esitatud informatsioon on meile aluseks tellimuse täitmisel ja Kauba kohaletoimetamisel.

3.5. Tellijaks saab olla teovõimeline füüsiline isik või õigusvõimeline juriidiline isik. Tellimuse esitamisega kinnitab Tellija, et tal on tehingu tegemiseks vajalik õigus- või teovõime ja/või volitus tehingu tegemiseks. Piiratud teovõimega (st alla 18-aastane isik) Tellija kinnitab Tingimustega nõustumisega, et tema seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks.

3.6. Kauba müügilepingu sõlminud isikuks on isik, kes Kauba eest tasub.

3.7. Kauba müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ostukorvi alusel koostatud tellimuse kohta kinnituse saatmisest Tellija poolt sisestatud e-posti aadressile.

4. Tellimuse täitmine Netipoe poolt, Kauba kättesaamisviisid ning kauba kättetoimetamise võimatus

4.1. Kui olete Kauba eest tasunud (tellimuse kinnitanud), suunatakse tellimus Netipoele, kes kontrollib tellimuse andmed ning korraldab tellimuse täitmise vastavalt Teie poolt valitud kättetoimetamise viisile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest, välja arvatud juhul, kui tähtaja järgimine on mõnel Tingimustes nimetatud põhjusel võimatu.

4.2. Peale Kauba eest tasumist, toimetatakse Kaup Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta.

4.3. Kaup toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud pakiautomaati. 

4.4. Palun kontrollige tellimuse vormistamisel esitatavate andmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi kauba kättetoimetamisel. Netipood ja kauba kättetoimetaja ei vastuta kauba kättetoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.5. Enne kauba kasutamist lugege tähelepanelikult Kauba kasutusjuhendit, olemasolul pakendi infolehte ja Kauba pakendil toodud kasutamist selgitavat märgistust.

4.6. Tellija peab arvestama, et pakiautomaadile ligipääs võib olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadega.

4.7. Tellija nõustub Tingimustega nõustumisega, et juhul kui Tellija ei too kaupa pakiautomaadist ära postiteenuse osutaja poolt teatatud aja jooksul, tagastatakse kaup Netipoele. Netipoele tagastatud kauba maksumust ega kättetoimetamise tasu Netipood Tellijale ei hüvita.

4.8. Juhul kui Tellija ei ole kaupa punktis 4.8. nimetatud põhjusel kätte saanud, on Tellijal õigus pöörduda Netipoe poole ning paluda kauba uuesti saatmist, kui Netipood ei ole saadetises sisaldunud kaupa lahti pakkinud või kaupa hävitanud. Kui Tellijale komplekteeritud kaup on veel Netipoes lahtipakkimata ja hävitamata, teeb Netipood uue katse kauba saatmiseks Tellijale ning Tellija ei pea kauba eest uuesti tasuma, kuid kohustub tasuma kättetoimetamise tasu.

5. Kauba eest tasumine

5.1. Netipoe tellimiskeskkonnas tellitud Kauba eest saate tasuda vastavalt valitud makseviisile.

5.4. Kauba eest on tasutud ja Netipoe tellimiskeskkonnas tehtud tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete tellimuse eest tasunud. Tellijale saadetakse lisaks Netipoe poolne tellimuse kinnitus Tellija poolt sisestatud e-posti aadressile. Kui Teile ei saabu teadet Netipoe poolt tellimuse kinnitamise kohta ühe tööpäeva jooksul, pärast makse teostamist, palun võtke ühendust Netipoega.

6. Tellimuse tühistamine, pretensioonide esitamine ja Kauba tagastamine

6.1. Peale Kauba kättesaamist on Tellijal 14 päeva aega Kaubaga tutvumiseks. Soovi korral on Tellijal võimalus Kaup tagastada eelnimetatud tähtaja jooksul (lepingust taganemine), saates Netipoe aadressile liliputieesti@gmail.com vastavasisulise teatening tagastades Kauba oma kulul.

6.2. Võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktist 41 tulenevalt ei kuulu tagastamisele (st Tellija kaotab punktis 6.1. nimetatud taganemisõiguse) avatud pakendiga, kasutatud või rikutud (sh rikutud pakend) Kaup, va kui pakend on saanud kahjustada transpordi käigus ning Kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel või postiasutuses on tehtud vastav märge saatelehele või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel on viivitamatult teatatud Netipoele vigastatud pakendiga kauba kättesaamisest.

6.3. Lepingust taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa.

6.4. Raha tagastatud Kauba eest makstakse tagasi Tellija või Tellija poolt nimetatud muu isiku arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest Netipoeni tingimusel, et sama tähtaja jooksul on Kaup tagastatud p 6.1. nimetatud aadressile.

6.5. Tagastatav Kaup peab sisaldama kõiki kauba pakendis sisaldunud esemeid.

6.6. Tellijal on õigus esitada Netipoele Kauba osas pretensioone kahe aasta jooksul Kauba Tellijale üleandmisest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul Kauba Tellijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas Kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Kauba või puuduse olemusega.

6.7. Juhul kui Tellija soovib esitada pretensiooni Kauba mittevastavuse osas lepingu tingimustele, tuleb see Netipoele esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Te saite teada, et Kaup ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon esitatakse aadressile liliputieesti@gmail.com.

6.8. Pretensiooni esitamise korral Kauba mittevastavuse osas vaatab Netipood pretensiooni läbi 14 päeva jooksul selle saamisest arvates.

6.9. Juhul kui Netipood nõustub pretensioonis tooduga, asendab Netipood puudusega kauba samasuguse puuduseta kauba vastu; juhul kui Kauba asendamine ei ole võimalik (Kaup puudub Netipoes, Kaupa enam ei toodeta jmt) tagastab Netipood puudusega Kauba eest Tellija poolt tasutud ostuhinna Tellija poolt nimetatud kontole 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Kauba saatekulu ei kuulu Netipoe poolt tagastamisele. Puudusega Kauba asendamisel toimetatakse puuduseta Kaup Tellijale kätte viimase poolt tellimuses valitud pakiautomaati.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate kaupade tagastamine

7.1. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad Kaubaga kaasasolevates dokumentides.

7.2. Garantiijuhtumi korral palun pöörduge Tervisepoe poole e-kirja teel liliputieesti@gmail.com.

7.3. Kaupade kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Tellijale üle Kauba üleandmisel, milleks loetakse Kauba toimetamist Tellija soovitud kättetoimetamiskohta (näiteks pakiautomaat).

7.4. Netipood ei vastuta Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba kättetoimetamist p 7.3. nimetatud korras ning puuduste eest, mis tekivad Kaubale seoses Kauba mittesihipärase või ebaõige kasutamisega või seoses Kauba normaalse füüsilise kulumisega tavalise kasutamise korral.

7.5. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda puuduse kõrvaldamist Kaubal või selle võimatusel Kauba asendamist nõuetele vastava ja puuduseta Kauba vastu, teatades sellest Netipoele punktides 6.6. ja 6.7. toodud tähtaja jooksul ning tagastades nõuetele mittevastava Kauba p 6.1 nimetatud aadressile.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Netipood vastutab Tellija ees ja Tellija Netipoe ees teisele poolele Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Netipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest, kui Kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida Netipood ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh Netipoes asetleidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral Kauba kättetoimetamisel (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Netipoes Kaupade juures kuvatud piltidel on illustreeriv tähendus. Tellijal ei ole õigust Kaupa tagastada seetõttu, et Netipoes toodud Kauba pakendi foto ei vasta täpselt kättetoimetatud Kauba pakendile, kui muus osas vastab Kaup tellimusele ning on nime, koguse ja omaduste osas vastavuses Kauba juures kuvatud infoga.

9.2. Kaupade saadavus Netipoes võib muutuda ette teatamata. Kui Tellija on kauba eest tasunud ning Netipoel ei ole võimalik seda Tellijale kätte toimetada Kauba lõppemise tõttu Netipoes, on Netipoel õigus loobuda müügist ning tagastada Tellijale raha tema arvelduskontole 14 päeva jooksul.

9.3. Kõiki Netipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ühtlasi kinnitab Tellija, et annab õiguse tema poolt Netipoes sisestatud isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks, sh volitab Tellija Netipoodi edastama Tellija isikuandmed tellimuse täitmisega seotud isikutele (nt. kättetoimetamisteenuse osutajad).

9.4. Teie ja Netipoe vahel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Te ei ole nõus Netipoe pakutud lahendusega ja leiate, et Teie õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel: http://tarbijakaitseamet.ee.

Tarbijavaidluste Komisjon on Tarbijakaitseameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ, mis asub aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, telefon 6201 920; Tarbijavaidluste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitseameti veebilehel aadressil: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.

9.5. Lisaks punktis 9.4. toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET . Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.

9.6. Kõik Netipoe veebilehel toodud Kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma Netipoe omaniku nõusolekuta on keelatud

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

Prambanan OÜ vastutab Sinu ees ning Sina vastutad Prambanan OÜ ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Prambanan OÜ ei vastuta Sulle tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Prambanan OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Prambanan OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Prambanan OÜ ei vastuta toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast toote üleandmist vedajale.

Prambanan OÜ vastutab Sinu eest toote müügihinna ulatuses. Prambanan OÜ ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

TINGIMUSTE MUUTMINE

Prambanan OÜ-l on õigus Netipoe arengust tulenevalt ning Netipoe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesoleva lepingu tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama.

Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel liliputi.ee. Kui edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Prambanan OÜ ja Teie vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevat lepingu tingimustes on ette nähtud teisiti.

PRIVAATSUS

1. Mida tähendab käesolev privaatsuspoliitika?

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi – Privaatsuspoliitika) määratleb tingimusi, millest on kohustatud kinni pidama kõik veebilehe liliputi.ee (edaspidi – Veebileht) külastajad (edaspidi – Külastajad).

Loetakse, et Külastaja on tutvunud ja väljendanud enda nõusolekut Privaatsuspoliitikast kinni pidada siis, kui ta on külastanud Veebilehte, liitunud sellega ja (või) soetab endale Veebilehel müüdava toote. Külastaja, kes ei ole nõus mõne Privaatsuspoliitika sättega, kaotab õiguse külastada Veebilehte, liituda sellega ja kasutada kõiki ja (või) mõnda Veebilehel osutatavatest teenustest.

2. Millist informatsiooni me kogume?

Pakkudes Teile Veebilehel teenuseid, võib Teenuse osutaja koguda, talletada ja kasutada järgnevalt kirjeldatud isikuandmeid:

informatsioon, mida palub esitada Prambanan OÜ, registrikood: 12921780, aadress: Kudu 4a, Tallinn, 13516 (edaspidi – Teenuse osutaja), registreerudes ja (või) ostes Veebilehelt, kaasa arvatud nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number jm tellimuse esitamiseks ja kauba kättetoimetamiseks vajalikud andmed;

 • informatsioon Teie arvuti, Teie külastuste ning ostude kohta Veebilehel, kaasaarvatud Teie IP-aadress, Veebilehega liitumise aeg ja kuupäev;
 • igasugune muu informatsioon, mida Te võite meile esitada igal ajal, kasutades meie Veebilehte, osutatavaid teenuseid või suheldes meiega.

3. „Küpsised“

Küpsised sisaldavad infot, mille veebiserver saadab veebilehitsejale ning mille veebilehitseja salvestab. Käesoleva Veebilehe kasutuse analüüsiks kasutame me „Google Analyticsit“ ja teisi samalaadseid vahendeid. Need vahendid genereerivad statistilist ja muud informatsiooni Veebilehe kasutamise kohta küpsiste abil, mis on salvestatavad külastajate arvutitesse. Veebilehe külastuste kohta kogutud informatsioon on kasutatav aruannete loomiseks Veebikasutuse kohta. Seda informatsiooni säilitab Google või muu teenuseosutaja. Küpsiseid kasutame ka Teie, kui varasema Veebilehe külastaja äratundmiseks.

Rohkem informatsiooni Veebilehel kasutatavate küpsiste kohta leiate www.aki.ee/et/kupsised

Enamik veebilehitsejaist võimaldavad tagasi lükata kõiki küpsiseid, mõningad veebilehitsejad võimaldavad tagasi lükata vaid kolmandate isikute küpsiseid. Sõltuvalt Teie veebilehitsejast saate seega lükata tagasi osa või kõik küpsised, kuid juhime tähelepanu, et kõigi küpsiste blokeerimine mõjutab negatiivselt käesoleva Veebilehe kasutamist ja ilma küpsisteta ei saa Te kasutada kõiki Veebilehe võimalusi.

Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega ja (või) soovite enda nõusolekut tühistada, palume, et informeeriksite meid sellest e-posti teel liliputieesti@gmail.com

4. Teie isikuandmete kasutamine

Meie poolt kogutavad isikuandmed on kasutatavad eranditult käesolevas Privaatsuspoliitikas äranäidatud eesmärkidel.

Teie isikuandmeid võime me kasutada:

 • selleks, et võimaldada Teil kasutada meie Veebilehte ja osutatavaid teenuseid;
 • Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks;
 • käesoleval veebilehel soetatud kauba tarnimise ja kohaletoimetamise eesmärkidel;
 • arvete väljastamise ja Teile saatmise eesmärkidel;
 • Teie poolt teostatavate maksete kogumiseks;
 • Teile teadete saatmiseks, kirjavahetuseks Teiega;
 • Teile eelnevate ostukorvide info kuvamiseks
 • meie uudiste ja muude meie poolt osutatavate teenustega seotud informatsiooni, mis meie arvates on Teile vajalik, saatmiseks e-posti või muul teel (Te võite igal ajal loobuda selliste uudiste ja informatsiooni saamisest, teavitades meid e-posti teel või klikkides interaktiivsele viitele saadud teate juures, kui soovite tulevikus mitte saada turundusteateid).

Teie isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või lõpeb määratud tähtaeg, kuuluvad need hävitatamisele.

Otseturundus

Ettevõte võib Teile saata elektrooniliste sidevahendite teel (e-post või muul viisil) toodetega seotud informatsiooni, mis sarnanevad nende toodetega, mida olete Veebilehelt ostnud ja edastada Teie andmeid neile andmesaajatele, kes kasutavad Teie poolt Veebilehe haldajale edastatud isikuandmeid otsestel Veebilehega seonduvatel turunduslikel eesmärkidel. Nende andmesaajate nimekiri võib muutuda, kuid eesmärgid jäävad samaks; kui soovite saada andmesaajate nimekirja, informeerige meid sellest e-posti teel liliputieesti@gmail.com. 

Kui Te ei soovi otseturunduspakkumisi saada, võite meid keeldumisest informeerida e-posti teel liliputieesti@gmail.com või klikkida vastavale viitele igas Teile saadetavas otsepostitusteates.

5. Andmete avaldamine

Teenuse osutaja võib avaldada Teie kohta käivat informatsiooni oma töötajatele, juhtidele, vahendajatele, tarnijatele ja alltöövõtjatele, kui see on põhjendatult vajalik Teie poolt Veebilehelt ostetud kaupade kättetoimetamiseks, Teile varasema ostuajaloo kuvamiseks või muudel eesmärkidel, mis on toodud käesolevas Privaatsuspoliitikas.

Peale selle võime avaldada Teie kohta olevat informatsiooni:

 • kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt;
 • enda õiguste või huvide kaitsmisel.

Isikuandmeid ei esitata kolmandatele isikutele Privaatsuspoliitikas sätestamata eesmärkidel.

6. Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmeid töödeldakse Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja teistest õigusaktidega ettenähtud nõuetest kinni pidades. Töödeldes Teie isikuandmeid, rakendame me tehnilisi turvameetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

On teada, et isikuandmete edastamine interneti teel on ebaturvaline ja me ei saa garanteerida ohutut andmete edastamist internetivõrkude teel.

7. Teie nõusolek ja õigused

Registreerudes Veebilehe kasutajaks või kasutades muul viisil Veebilehel osutatavaid teenuseid, sh ostes kaupa, kinnitate Te, et olete tutvunud käesoleva Privaatsuspoliitikaga ja nõustute sellega ning ühtlasi annate meile õiguse koguda, talletada, süstematiseerida, kasutada ja töödelda käesolevas Privaatsuspoliitikas ettenähtud eesmärkidel kõiki siin äranäidatud ja Teie poolt Veebilehe kasutamisel meile edastatavaid isikuandmeid.

Võite esitada kirjaliku taotluse (posti või e-posti teel), kui soovite informatsiooni, millistest allikatest ja millised Teie isikuandmed on Teenuse osutaja poolt kogutud, millistel eesmärkidel neid töödeldakse, millistele andmesaajatele edastatakse. Sellistele taotlustele vastame me õigusaktides ettenähtud korras ja tähtaegadeks ja püüame esitada Teile informatsiooni võimalikult kiiresti, kuid üldjuhul 30 päeva jooksul Teie taotluse saamist.

Teie taotlusel esitatakse sellised andmed kirjalikult äranäidatud aadressile või e-posti aadressile. Informatsioon selle kohta, millistest allikatest ja millised Teie isikuandmed on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse ja millistele andmesaajatele on need esitatud viimase aasta jooksul, esitatakse üks kord kalendriaasta jooksul tasuta. Kui meil peaks taotluse saamisel tekkima kahtlusi seoses taotluse esitaja isikusamasusega, on meil õigus paluda pöörduva isiku isikut tõendavat dokumenti või selle koopiat.

Samuti on Teil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, nõuda enda andmete töötlemistegevuste (välja arvatud säilitamine) peatamist, kui andmeid töödeldakse käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustest kinni pidamata, esitades meile kirjaliku taotluse (posti või e-posti teel). Teie kirjaliku taotluse alusel võidakse eemaldada kogu Teie isiklik informatsioon, sh ostuajalugu. Kui meil peaks taotluse saamisel tekkima kahtlusi seoses taotluse esitaja isikusamasusega, on meil õigus paluda pöörduvalt isikult isikut tõendavat dokumenti või selle koopiat.

8. Vastutus

Liitudes meie Veebilehega olete Te vastutav enda salasõna ja kasutajaandmete konfidentsiaalsuse ja igasuguse tegevuse eest (andmete edastamine tellimuste esitamisel jms) meie Veebilehel. Kui meie Veebilehel osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik Teie liitumisandmeid kasutades, loeme, et andmeid edastate ja kasutate Teie. Kui olete kaotanud enda liitumisandmed, olete kohustatud viivitamatult meid informeerima posti, telefoni või e-posti teel.

Olete vastutav selle eest, et meile edastatud andmed oleksid täpsed, õiged ja põhjalikud. Kui Teie poolt varem edastatud (kontakt)andmed muutuvad, palume sellest informeerima e-posti teel. Me ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seoses sellega, et olete esitanud ebaõiged või ebapiisavad andmed või kui Te ei ole meid informeerinud andmete muutumisest.

9. Privatsuspoliitika muudatused

Meil on õigus igal ajal uuendada või muuta Privaatsuspoliitikat. Selline uuendatud või muudetud Privaatsuspoliitika jõustub alates selle avaldamisest Veebilehel. Selleks, et olla teadlik privatsuspoliitika võimalikest muudatustest peaksite Te aeg-ajalt kontrollima käesolevat lehekülge ja veenduma, et Teid rahuldab kehtiv Privaatsuspoliitika versioon.

10. Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi, mis on seotud käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega, palume võtta meiega ühendust allpool äratoodud aadressil:

Prambanan OÜ

Registrikood: 12921780
Aadress: Kudu 4a, Tallinn, 13516
e-post.: liliputieesti@gmail.com

Kontakttelefon: 56970215

Viimane Privaatsuspoliitika uuendus on tehtud 25.05.2018.